Tonguç Vural

Yaşama toplumcu ve insancıl bir pencereden bakan sanatçı, bu bakış açısını yorumladığı şarkılara da yansıtır. Bu tutum, onu, Anadolu kültürünü bütün renkleriyle anlamaya ve halk şarkılarına özgün bir yorumla yeniden hayat vermeye yöneltmiştir. Halk ezgilerindeki duyarlılığı çağdaş müzik formları ile harmanlayan sanatçı, toplumdaki farklılıkları algılamaya ve bunu sazında ve yorumunda bütünleştirmeye yönelmiştir.